ออกมาพร้อมกีตาร์ ถือไปห้องซ้อม @brightidol_af9 #AF9