#SungdongCafe
- HeeChul: Tôi đã trò chuyện với KangIn đêm qua, chúng tôi đã nói về việc "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không có bài hát "Sorry sorry" " T_T
- HeeChul thực hiện phần động tác biểu diễn anh ấy đảm nhận trong "Sorry sorry": Cầm mic ngang =)) (Xem ảnh minh họa)
- Heechul: Mũ của tôi và tôi có một mối quan hệ như mẹ và con trai! =))

(Cr:暖暖酱子呀/V.trans by Unee@sj13vn)