Dear Papa God, Hindi ko man po kaarawan ngayon at hindi din po espesyal na araw para sa akin pero my golly ^_^ whew! PINASAYA at pinakilig ♥ mo naman ako today :)) #SALAMATLORD ♥ Hindi pa man nag-uumpisa ang #SFCICON2013 na-blessed mo na ako agad-agad ;) I can't wait to #WITNESS your greatness and on thing that's for sure I will #OBEY you forever. ♥