#RosesAreRedVioletsAreBlue -- Ang Rose Ko Ay Blue :P