Idiazabal cheese with tomato jam.  #SevillaTapasTour #fb