บางทีน้องโด้ก็ใช้กระเป๋าใบนี้บ่อยไป ....................