(ฟ้องด้วยภาพ) เรื่องสนามเด็กเล่นบริเวณศาลหลักเมือง #อุบล  http://www.guideubon.com/web/viewtopic.php?f=13&t=38857 
/via @guide_ubon