ภาพดาร์คไปหน่อย แต่รอยยิ้มกับองค์ประกอบเข้ากันแบบนี้ให้ผ่าน #bg @Tao_af8_fc