เดี๋ยวก่อนคือโจ๊กแกเป็นไรอะกระโดดเหยงๆเลย แล้วดูหน้าอิลุง ประมาณว่า"ตูเป็นอิสระแล้ว" #ประมาตนั้น