RT @SpeedBrkr VG #NEWS: #Xbox Founder Sez @Microsoft Made Mistakes W/ 360 http://bit.ly/XBEtg9 /v @IGN #microsoft