ไฟไหม้สายไฟ หน้าวิทยาลัยพยาบาล เวลา 18.45 น. สายไฟเสียหายเล็กน้อย #omg #ตายห่าล่ะ