กลุ่มพลังลำปาง นำโดย ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง, สจ.จินณ์ ถาคำฟู ประธานที่ปรึกษากลุ่มพลังลำปาง,สจ.อำนวย วรญาณกุล รองประธานฯ,กตัญญู เรือนตุ่น หนานเอ รองประธานกลุ่มพลังลำปาง ร่วมปราศรัยหาเสียง ให้กับน.ส.นริสา(ปู) ทองประสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก.ทม.พิชัยลำปาง ที่ตลาดต้นยาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยได้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น จากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวตำบลชัย