อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้เธอบอกที อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที #CHANBAEK #เศร้าเบย