I also received my #Community mug. #TroyAndAbedInTheMorning @nbccommunity