Huta nakita ko tail ng Zest Air sa MV ng BAP haha baka sa ZADelta hangar to. kaso may 365 chopper~ AlrGurus? :D