Para sa mga di nakakita. Here is Jessica Sanchez. (C) Jeonille Benedicto :D