นี่เองเหตุผลที่งานจะไม่เสร็จ #RedRidingHood #489 *noRTนะคะ