ความยิ่งใหญ่ของ #ChanYeol  คือหูกางกางนั่นเอง ปิ๊ง^^