"omiokuri": http://goo.gl/7dlrw : thank you for coming to @JaBistro222