#Facebook er #trending på #Google+ mon @thomasbigum har en forklaring på det?