"@LindsayLuvDavis @TheOnlyVega hahahah what?" Lol a while ago...