som jeg pleier å si; sålenge de staver navnet rett & bildet er fint, har ikke teksten så mye å si. #BA