ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้ง 100 คนนี้ด้วยครับ #av