เฟอร์บี้มีต้นแบบมาจาก ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ (Pygmy Tarsier) #เชรี่ยยน่ากลัวสัสส #555555555555555555555555555