نمونه برداری از یک سنگ مریخی برای اولین بار توسط روبات مریخ نورد کنجکاوی  #Curiosity #Mars http://is.gd/Marsxx