نمونه برداری از یک سنگ مریخی برای اولین بار توسط روبات مریخ نورد کنجکاوی  #Curiosity #Mars http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/news/msl20130209.html