och dr waren wat meer liefhebbers hier en daar  @winterberg