#geçmişedönecekolsam bu photo nun çekildiği zamanda olmak isterim :)