mevzuya giderken ağzımdan çıkan ilk kelime ----- >>>>