Anong sabe ng dollar mo? Mas malake pa sayo HAHAHA =)))) @imrobertlamatao