With my cousins (mother's side) kung sa father side ako ang ate ngayon ako ang bunso :)
#Old pic
#Bunso
#Pasko