Receive a text from someone hindi ko na alam kung anong uunahin ko