Οι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας δεν είναι προνόμιο των ολίγων, αλλά δικαίωμα όλων μας..!