ได้2สายทักทายเลยได้ต่อเนื่องเพลงเพราะ #วันคล้ายวันเกิด #MusicStyle @98ZADD #Ubon #อุบล อินจัดเหมือนจะเศร้าเลย