Erza Scarlet AKA Titania: queen of fairies.

#fairytail #anime #AnimeQ8 #manga #katana