Precies, inzake #SNS Bankencrisis treft ook de overheid (dus óns) blaam #vk