ready for empire state(: #empirestateofmind #bigapple #nyc #jayz #aliciakeys