เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออก ยังคงไม่เข้าใจ บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาว
และบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ #SHINee #Comeback #DreamGirl