Pag love, red rose. Pag hindi, red horse. :D  #Kikay -