Ευτυχώς Θεέ μου έχουμε ακόμα #euro #eurozone #Greece #Gr #EU #European_Union #Europe