Nagsimula kami sa thursday coffee date! #ambassadors