#1 พอ.ก่อนเข้างาน #วิ่งวิ่ง! #af9  http://twitpic.com/c1d7lo