Molt d'interés generen els estudis en #Turisme i Direcció Hotelera de #EUTDH a les Jornades de Portes Obertes #UAB