(น้องหลุยส์ แมวหน้าตูดที่บ้าน เด็กสุดแต่หน้าอมโลกมาก บางครั้งเรียกมันไอเฒ่า ; w ; b #Grumpy #Cat)