@Le_Figaro #Jacob #ladroite @christineboutin #Mariton #Barjot toussa #poubelle @ChTaubira à son avantage