while reading his tweets eto ang lumabas pati intrnet ayaw ako masaktan. >.< #TORTURE