Hey @chrissyteigen, I think @johnlegend really liked that Kobe dunk.