பெங்களூரில் நடைபெற இருக்கும் விமான சாகச கண்காட்சிக்கான ஒத்திகையில் போர் விமானங்கள் #aeroindia #bangalore @Onedotin