รูปศลป.คอน #kmw2013 ขาดแต่พิธีกรที่ไม่มีรูป เมื่อ 5นาทีที่แล้วใน #fb