@febriantoe ♉(‾⌣‾)♉  "@mentions_KEPO: #Mention ke temen kamu yg mu ka sempak"